Šťastné partnerství

Každá žena může být šťastná ve svém partnerském vztahu, mateřství i životě, nebo alespoň šťastnější, než je teď. S každou situací se dá něco udělat a vždycky existuje řešení, které věci posune tak, aby z nich co nejvíce lidí mělo prospěch.

V dnešním světě, kdy se polovina manželství rozvádí, postupně mizí užitečné archetypy, možnost pro děti pozorovat, jak se k sobě jejich rodiče chovají, jak řeší obtížné situace, jak jdou díky nabytým zkušenostem do hloubky vzájemného poznání. Rozdíl mezi ženou a mužem se smývá, ženy vydělávají, chodí do posiloven, zatímco muži nosí copánky, náušnice a navštěvují kosmetické salony. Vše je zrychlené, nesnažíme se společně pracovat na vztahu, raději se rozcházíme a hledáme dál, aniž bychom se něco naučili. Děti pak nevědí, jak chutná skutečná láska ženy a muže, nemají šanci nasát vůni funkčního vztahu, tápají a ve stylu pokus-omyl hromadí na úrovni vztahů nezdary, které je utvrzují v tom, že život nemá cenu a že se v něm nedá vyznat a už vůbec ne být šťasten.

Společně s klientkami hledáme zdroje bolesti uvnitř, které jsou příčinou toho všeho. A léčíme je tak dlouho, dokud nezmizí.

Učíme se porozumět tomu, jak nám vnitřní moudrost tyto blokády sama ukazuje. Rozumět samy sobě.

Léčíme mateřskou i otcovskou rodovou linii pomocí vnitřních rodinných konstelací.

Někdy stačí vše udělat jednou, někdy je třeba opakovaná intervence, v závislosti na hloubce starých zranění.

Cílem je šťastná žena, která miluje své ženství a lidi okolo.

Rozpoznání vzorců bránících šťastným vztahům

Na prvním setkání se budeme společně učit rozpoznat zásadní témata našeho života, která nám zatím brání prožít svůj plný potenciál. Metoda, kterou společně nacvičíme, je univerzálně použitelná kdykoli později ve vašem životě. Protože jakmile vyřešíme jedno životní téma, neboli negativní myšlenkový vzorec, objeví se další, které bylo zatím skryto pod ním. Cílem je prožít, jak funguje příčina a následek v našem životě. A jak změnou a pochopením příčin můžeme změnit bolestné a nepříjemné následky na zkušenost a posléze je vyloučit ze svého prožívání.

Léčení mateřské rodové linie

Zde léčíme vše, co souvisí s ženským archetypem. Vztah, jaký máme ke svému ženství, se pozná podle našeho vztahu k matce nebo jiným důležitým ženám našeho života. Jsou pouhým zrcadlem nejen toho, co na sobě oceňujeme, ale i našich blokád a potlačených emocí. Výsledkem je nejen zlepšení vztahů v rodině, ale i v našem partnerském vztahu. Eventuálně se zvyšuje šance na to, aby se objevil vztah, na který zatím marně čekáme.

Léčení otcovské rodové linie

Zde budeme léčit mužský archetyp v nás, který se zobrazuje jako náš vztah k otci a jiným důležitým mužům našeho života. Jakmile je uzdraven, zásadně se mění jednak energie v rodině, jednak naše partnerské vztahy, včetně mužů, které přitahujeme. Bez vyléčení vztahů k otci a matce je naivní očekávat, že budeme šťastné v životě.

Kolik se platí?

Cena za sezení je 3000,-Kč. Platí se až po jeho ukončení, v případě, že proběhlo na dálku, také až poté na účet 107-9519870257/0100.

Má sezení nejsou určena ženám, která se léčí s psychiatrickým onemocněním. Rovněž nejsou určena praktikujícím BDC.

„Neexistuje zdravá žárlivost, vše co je opravdu zdravé,
je zdrojem trvalé lásky a štěstí.“